English De Bruijn & Co op LinkedIn

Nieuws

Aandachtspunten

·      Als u een pensioentekort hebt, kunt u dit bijvoorbeeld aanvullen met lijfrente-uitkeringen. Als u een lijfrentepolis afsluit, kunt u onder voorwaarden en binnen bepaalde grenzen (de zogeheten jaarruimte) de premie aftrekken die u jaarlijks betaalt. Raadpleeg uw belastingadviseur om te berekenen hoe veel u kunt aftrekken. ·      Als u in voorgaande periode van zeven jaar uw lijfrentepremieaftrek niet volledig hebt benut, kunt u waarschijnlijk gebruik maken van de reserveringsruimte. In dat geval kunt u meer premie aftrekken dan alleen op grond van de jaarruimte. Ook dan is het van belang om – eventueel met uw belastingadviseur – uit te zoeken hoeveel u kunt aftrekken. ·      U mag belastingaanslagen niet als schuld in box 3 opgeven. Daarom is het aan te raden om een ontvangen belastingaanslag vóór 1 januari 2020 te betalen. Over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan immers geen vermogensrendementsheffing te betalen. ·      Niet-betaalde erfbelasting mag u in beginsel wel optellen bij uw box...