English De Bruijn & Co op LinkedIn

Nieuws

Belastingheffing over aandelen SNS Reaal

Met de beursgenoteerde SNS bank is het zoals bekend slecht afgelopen. De vraag is hoe de fiscale positie is van aandeelhouders van deze bank die op 1 januari 2013 aandelen in deze bank hielden. Daarover is nu door de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven.

Lees verder...

Wet Hillen

De Wet Hillen (formeel de ‘aftrek geen of geringe eigenwoningschuld’) is met de aanvaarding door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel tot het geleidelijk uitfaseren van deze aftrek formeel ten grave gedragen.

Lees verder...

Verlies als ab-houder of als schuldeiser?

In welke hoedanigheid (‘met welke pet op’) een (voormalig) aandeelhouder een verlies op een vordering lijdt, kan van groot belang zijn voor de fiscale behandeling van dit verlies. In een onlangs door Hof Arnhem-Leeuwarden berechte zaak lagen de kaarten als volgt.

Lees verder...

Cliënt dupe sjoemelende belastingconsulent

Als een definitieve aanslag eenmaal is opgelegd kan de inspecteur niet zonder meer een navorderingsaanslag opleggen. Daarvoor heeft hij een ‘nieuw feit’ nodig, een feit dat hij nog niet wist (of niet behoorde te weten) toen de eerdere aanslag werd opgelegd.

Lees verder...

Goedkeuring bij eigenwoningverleden

De bekende bijleenregeling (met de bijbehorende eigenwoningreserve) is eigenlijk een logische en eenvoudige regeling. De verkoopwinst van je woning moet gebruikt worden voor de financiering van je volgende woning, op straffe van het (gedeeltelijk) verlies van je renteaftrek

Lees verder...

Fiscale eenheid: hoe nu verder?

In de vorige editie werd al bericht (‘Spoedreparatie fiscale eenheid: MKB de pineut?’) over de bom die het Europees Hof van Justitie heeft laten ontploffen onder de fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

Lees verder...

Kleine kruisjes met grote gevolgen

Transacties tussen bv en dga in onroerend goed worden in de regel nauwlettend in de gaten gehouden. Zo ook in dit geval, waarin een bv maar liefst elf verhuurde woningen verkocht aan haar (middellijk) dga en diens kinderen.

Lees verder...

Sinaasappeltje persen

Wie een pak sinaasappelsap koopt staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar u betaalt op dat moment een bedragje aan belasting op grond van de ‘Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten’.

Lees verder...

Eénverdieners de fiscale klos

Hoe binnen een gezin of ander samenlevingsverband verdiend inkomen belast moet worden is vaak voorwerp van verhitte discussies. De fiscale druk op de bekende éénverdiener staat daarbij in de regel centraal.

Lees verder...

Trustkantoor moet bloeden

De fiscus bekijkt trustkantoren vaak met gepaste argwaan. Terecht, zo bleek onlangs weer, toen met behulp van een trustkantoor twee BN’ers de fiscus op grote schaal hadden getild. Toen dat uitkwam bleek verhaal op de belastingplichtigen door de fiscus niet meer mogelijk.

Lees verder...

Airbnb aan banden

Het is vooral een hoofdstedelijk probleem, maar ook in bijvoorbeeld Maastricht en Groningen is Airbnb in opkomst. Buurtbewoners zijn er vaak niet blij mee, en reguliere hotels vinden dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Lees verder...