English De Bruijn & Co op LinkedIn

Nieuws

CAP en vaste indexatie bij pensioenen

Op grond van bepalingen in de loonbelasting kunnen een ouderdoms-, een partner- en een wezenpensioen de maxima van art. 18a, 18b en 18c Wet LB 1964 overstijgen voor zover dat het gevolg is van het aanpassen van het pensioen aan loon- of prijsontwikkelingen (de bekende indexatie dus).

Lees verder...

Museumkaart

Houdt het dan nooit op?’ verzuchtte een prominent fiscaal advocaat onlangs nog. Maar nee; het houdt niet op. De informatiehonger van de fiscus kent nu eenmaal – zo lijkt het althans – geen grenzen.

Lees verder...

Zonnepanelen en WOZ

Zonnepanelen verhogen de WOZ-waarde van uw woning. Althans, dat kan het geval zijn, aldus een recente beslissing van Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 april 2018.

Lees verder...

Dure golfkilometers

Een dga reed – zoals zoveel van zijn collega’s – rond in een auto van de zaak. Een dure, want de cataloguswaarde bedroeg bijna € 90.000. Je kunt dan te maken krijgen met de bekende bijtelling van (toen nog) 25%.

Lees verder...

Moment van inkeer is bepalend

De jacht op zwart (spaar)geld is in volle gang. Dat vormt voor veel bang gemaakte belastingplichtigen (of zou sprake zijn van echte spijt en daadwerkelijk berouw?) reden om in te keren en het zwarte geld aan de fiscus op te biechten.

Lees verder...