English De Bruijn & Co op LinkedIn

Promoot zelfgemaakte producten bij werknemers

Voert u aan het einde van het jaar nog onderhandelingen met werknemers over de vergoeding die zij volgend jaar gaan krijgen? Wijs hen dan erop dat zij een deel van hun loon kunnen ontvangen in natura. Bijvoorbeeld in de vorm van producten die uw eigen bedrijf of een verbonden vennootschap produceert. Nu moet u deze verstrekkingen in eerste instantie nog waarderen tegen het bedrag dat u derden in rekening brengt voor deze producten. In 2020 mag u deze verstrekkingen waarderen tegen de waarde in het economische verkeer. Deze wijziging sluit aan op de al bestaande mogelijkheid om een vrijstelling toe te passen op de producten van het eigen bedrijf van 20% van de waarde in het economische verkeer.

Let op: De gerichte vrijstelling voor eigen producten mag niet meer bedragen dan € 500 per werknemer per kalenderjaar.