English De Bruijn & Co op LinkedIn

Claim alsnog vergeten investeringsaftrek

Binnen bepaalde grenzen levert een investering in bedrijfsmiddelen een extra aftrekpost op: de investeringsaftrek. De investeringsaftrek kent drie vormen: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Als een ondernemer in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2014 is vergeten de investeringsaftrek toe te passen, kan hij de Belastingdienst in 2019 alsnog verzoeken om ambtshalve vermindering. Dit is wel het laatste jaar waarin hij nog kan verzoeken om een ambtshalve vermindering over 2014!

Voor zowel de EIA als de MIA geldt dat de ondernemer binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting daarvan melding moet doen bij RVO.nl Men mag voor dezelfde investering niet zowel de MIA als de EIA toepassen.