English De Bruijn & Co op LinkedIn

Doteer nog snel aan oudedagsreserve

In 2020 zal de tariefstructuur van de inkomstenbelasting gaan bewegen richting een tweeschijvenstelsel. Het laagste tarief van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen (IB/PVV) stijgt dan van 36,65% naar 37,05%. Het tarief voor de tweede en derde schijf (bij AOW’ers zit wel een verschil in tarief) daalt van 38,1% naar 37,8%. Het hoogste tarief daalt van 51,75% naar 49,5%. Een manier om de fiscale winstneming uit te stellen is het doteren aan de oudedagsreserve (OR). Wie aan de OR kan doteren, doet dit voor 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999 (cijfers 2019).

Let op: Om te kunnen doteren aan het urencriterium moet een ondernemer in 2019 voldoen aan het urencriterium en aan het begin van 2019 de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.