English De Bruijn & Co op LinkedIn

Koop in 2019 een bedrijfspand

Om de lasten van het Klimaatakkoord (deels) te dekken wil het kabinet het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhogen van 6% naar 7%. Dat lijkt niet veel, maar het gaat vaak om grote bedragen. Was u van plan binnenkort een nieuw bedrijfspand aan te schaffen? Dan valt er wat voor te zeggen om dat nog dit jaar te doen.

  

Voor bestelauto’s van ondernemers geldt voor de mrb een verlaagd tarief. Het kabinet wil deze tarieven geleidelijk laten oplopen. Het betreft een jaarlijkse stijging van gemiddeld € 24 per jaar (op jaarbasis) vanaf 2021 tot en met 2024. In 2025 zal een (eenmalige) verlaging van het tarief met gemiddeld € 24 op jaarbasis plaatsvinden. Deze verhogingen en verlaging komen tot uiting door procentuele aanpassingen van de tarieven. De mrb voor lichtere bestelauto’s zal met minder dan € 24 omhooggaan, terwijl de mrb voor zwaardere bestelauto’s met meer dan € 24 zal stijgen.

 

De accijns op diesel gaat vanaf 1 januari 2021 met € 0,01 per liter omhoog. Op 1 januari 2023 zal de accijns op diesel opnieuw met € 0,01 per liter stijgen. De middelen die door deze maatregel vrijkomen, zal de overheid gebruiken ter dekking van de voorstellen uit het Klimaatakkoord.