English De Bruijn & Co op LinkedIn

Recordaantal verdachte financiële transacties in Nederland

In 2018 kreeg de FIU-Nederland ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties, zo blijkt uit haar jaaroverzicht. Een aanzienlijk deel van die meldingen vloeit voort uit de wettelijke verplichting tot het melden van transacties van of naar een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is in een staat die is aangewezen als een hoog risicoland. Aan de hand van analyse en onderzoek werden 57.950 transacties verdacht verklaard. Deze transacties vertegenwoordigden een totale waarde van € 9.5 miljard. Dit bedrag is verreweg het hoogste bedrag sinds de oprichting van de FIU en haar voorganger in 1994. In 2018 zijn in totaal 8.514 dossiers met verdachte transacties overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Een groot deel van de gemelde transacties had een grensoverschrijdend...

Brexit definitief op 31 oktober 2019?

De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk (VK), Boris Johnson, heeft beloofd de brexit te realiseren vóór 31 oktober 2019. Hij wil de noodoplossing voor de Iers/Noord-Ierse grens (Irish backstop) schrappen uit het scheidingsakkoord met de EU. Ook wil hij wachten met het betalen van de ‘afscheidsbijdrage’ van het VK aan de EU om zo een extra middel voor de onderhandelingen te hebben. Of de EU dit allemaal accepteert, is nog maar de vraag. Johnson stelt echter dat een no-deal brexit ook tot de mogelijkheden...

Aandachtspunten

·      Als u een pensioentekort hebt, kunt u dit bijvoorbeeld aanvullen met lijfrente-uitkeringen. Als u een lijfrentepolis afsluit, kunt u onder voorwaarden en binnen bepaalde grenzen (de zogeheten jaarruimte) de premie aftrekken die u jaarlijks betaalt. Raadpleeg uw belastingadviseur om te berekenen hoe veel u kunt aftrekken. ·      Als u in voorgaande periode van zeven jaar uw lijfrentepremieaftrek niet volledig hebt benut, kunt u waarschijnlijk gebruik maken van de reserveringsruimte. In dat geval kunt u meer premie aftrekken dan alleen op grond van de jaarruimte. Ook dan is het van belang om – eventueel met uw belastingadviseur – uit te zoeken hoeveel u kunt aftrekken. ·      U mag belastingaanslagen niet als schuld in box 3 opgeven. Daarom is het aan te raden om een ontvangen belastingaanslag vóór 1 januari 2020 te betalen. Over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan immers geen vermogensrendementsheffing te betalen. ·      Niet-betaalde erfbelasting mag u in beginsel wel optellen bij uw box...

Voorstel voor nieuwe regeling voor bedrijfsschuldensanering

De Nederlandse wet kent momenteel geen regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Daardoor kan een onderhands schuldsaneringsakkoord alleen tot stand komen met instemming van alle schuldeisers en aandeelhouders. Eén schuldeiser of aandeelhouder die dwarsligt, en de onderneming kan alsnog failliet gaan. Of een onevenredig zware last komt te liggen bij degenen die wel willen meewerken. Om de sanering van bedrijfsschulden te verbeteren heeft de Minister voor Rechtsbescherming een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De regeling in dit wetsvoorstel maakt deel uit van het Programma ‘Herijking Faillissementsrecht’. Het wetsvoorstel versterkt het minnelijk schuldsanerings- en herstructureringstraject. Daarnaast houdt de voorgestelde regeling de mogelijkheid open van een dwangakkoord als ‘uiterste...

Dga, keer vóór 1 januari 2020 in

Wie een onjuiste aangifte indient en zo minder belasting betaalt dan hij zou moeten, pleegt een vergrijp waarvoor de fiscus een vergrijpboete kan opleggen. Vergrijpboetes vallen doorgaans hoger uit dan de zogeheten verzuimboetes. U kunt een vergrijpboete voorkomen als u binnen twee jaar na het indienen van een onjuiste aangifte alsnog een juiste aangifte indient of alsnog de correcte gegevens verstrekt. Bij een latere inkeer zal de inspecteur de vergrijpboete matigen. Inkeren is niet mogelijk voor zover het gaat om verzwegen buitenlands inkomen uit sparen en beleggen. En vanaf 1 januari 2020 geldt de inkeerregeling evenmin voor verzwegen inkomen uit aanmerkelijk belang. Wilt u inkeren met betrekking tot inkomen uit aanmerkelijk belang, doe dit dan nog dit jaar.   Tip: Als geen sprake is van opzet of grove schuld, mag de Belastingdienst geen vergrijpboete...

Los kleine schulden af vóór 1 januari 2020

Los kleine schulden af vóór 1 januari 2020 Vanuit fiscaal oogpunt is het voordelig om kleine schulden af te lossen vóór 1 januari 2020 als u over genoeg liquide middelen beschikt om dit te doen. Schulden verminderen de heffingsgrondslag van box 3 namelijk pacs als zij de drempel van € 3.100 (€ 6.200 voor fiscale partners) overschrijden (bedragen 2019). Bovendien daalt het vermogen waarover de Belastingdienst de heffing over uw inkomen uit sparen en beleggen berekent. Los deze schulden daarom zo veel mogelijk af vóór de peildatum van...