English De Bruijn & Co op LinkedIn

Gooi oude administratie weg

Ondernemers moeten hun administratieve stukken zeven jaar bewaren. Dit begrip administratie moet men ruim opvatten: alle gegevens die mogelijk relevant zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de fiscus een onderdeel van de administratie. Denk bijvoorbeeld aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Wie zo veel stukken langer bewaart dan nodig is, riskeert bedolven te raken onder een oude administratie. Ondernemers met boekjaren die de kalenderjaren volgen, kunnen na 31 december 2019 hun administratie over 2012 en eerdere jaren weggooien om administratieve ophoping te voorkomen. Uiteraard moet een ondernemer geen stukken weggooien als hij vermoedt ze later nog eens nodig te hebben. Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt overigens een bewaartermijn van tien jaar. Dit is inclusief het jaar van eerste ingebruikname.