English De Bruijn & Co op LinkedIn

Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel?

Hebt u als werkgever in 2019 de vrije ruimte van de werkkostenregeling (in 2019: 1,2% van de fiscale loonsom) nog niet volledig benut? Dan kunt u een eventuele resterende ruimte benutten voor het kerstpakket of voor een eindejaarsborrel. Overigens legt een eindejaarsborrel alleen beslag op uw vrije ruimte als deze plaatsvindt op een externe locatie. Als u na de borrel over 2019 nog vrije ruimte over hebt, kan het handig zijn om verstrekkingen die begin 2020 zijn gepland en onder de vrije ruimte vallen, zo mogelijk te vervroegen. Ook kunt u alvast bekijken of u in 2020 rekening moet houden met extra werkkosten ten opzichte van het afgelopen jaar.

 

Voor kleinere werkgevers kan het interessant zijn om in plaats van een oudejaarsborrel een nieuwjaarsborrel te houden. Zij kunnen dan namelijk profiteren van de verruiming van de vrije ruimte in 2020. Voor dat jaar bedraagt de vrije ruimte 1,7% in plaats van 1,2% (percentage 2019). Deze verhoging van de vrije ruimte is echter alleen te berekenen over de loonsom voor zover deze de € 400.000 niet overschrijdt. Over het meerdere geldt gewoon het percentage van 1,2%.

Let op: Hebt u in 2019 al eindheffing afgedragen wegens een verwachte overschrijding van de vrije ruimte? En ontdekt u achteraf dat dit te veel of te weinig was? Dan kunt u dit uiterlijk corrigeren in de aangifte loonheffingen over het eerste tijdvak van 2020. Door een wetswijziging in 2020 zult u als werkgever in dit soort gevallen een extra maand de tijd krijgen.