English De Bruijn & Co op LinkedIn

Recordaantal verdachte financiële transacties in Nederland

In 2018 kreeg de FIU-Nederland ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties, zo blijkt uit haar jaaroverzicht. Een aanzienlijk deel van die meldingen vloeit voort uit de wettelijke verplichting tot het melden van transacties van of naar een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is in een staat die is aangewezen als een hoog risicoland. Aan de hand van analyse en onderzoek werden 57.950 transacties verdacht verklaard. Deze transacties vertegenwoordigden een totale waarde van € 9.5 miljard. Dit bedrag is verreweg het hoogste bedrag sinds de oprichting van de FIU en haar voorganger in 1994. In 2018 zijn in totaal 8.514 dossiers met verdachte transacties overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Een groot deel van de gemelde transacties had een grensoverschrijdend karakter.