English De Bruijn & Co op LinkedIn

Werknemers fiscaal optimaal belonen

Op 1 januari 2020 gaan naar verwachting diverse wijzigingen in met betrekking tot de werkkostenregeling. Dit biedt werkgevers mogelijkheden om hun werknemers beloningen te geven op een fiscaal voordelige manier. Maar zelfs als een werkgever met maar weinig nieuwe regelgeving krijgt te maken, is het van belang te controleren of hij niet voor het jaareinde nog wat moet verstrekken of juist daarmee moet wachten om de werknemersbeloningen fiscaal voordelig te maken of te houden.

 

Wacht nog even met fiets van de zaak

Als een werkgever zijn werknemer een fiets van de zaak ter beschikking wil stellen, is het misschien gemakkelijker om daarmee te wachten tot na 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 geldt namelijk een forfaitaire waardering van het privégebruik van de fiets van de zaak. De Belastingdienst gaat uit van een waarde van 7% van de consumentenadviesprijs. De fabrikant of de importeur maakt in Nederland de consumentenadviesprijs publiekelijk kenbaar.

Let op: De werkgever kan de bijtelling verlagen door van zijn werknemer een eigen bijdrage te vragen voor het privégebruik.