English De Bruijn & Co op LinkedIn

Nieuws

Om de lasten van het Klimaatakkoord (deels) te dekken wil het kabinet het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen verhogen van 6% naar 7%.

Lees verder...

Het kabinet wil het rijden met elektrische auto’s minder interessant maken. Nu krijgen werknemers in principe nog te maken maken met een bijtelling wegens privégebruik van 4% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000.

Lees verder...

Op Prinsjesdag 2019 zijn diverse wetsvoorstellen gepresenteerd. Een van deze wetsvoorstellen omvat de uitvoering van het Klimaatakkoord op fiscaal gebied: de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord.

Lees verder...

Voor zover een btw-ondernemer een bedrijfsauto gebruikt voor belaste prestaties, kan hij de gefactureerde btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto aftrekken als voorbelasting.

Lees verder...

Veel dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer (PEB) inmiddels afgekocht.

Lees verder...

Hogere opbrengst BPM

Het gaat goed met de Nederlandse economie en dat is duidelijk te merken aan (onder meer) de opbrengst van de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (BPM).

Lees verder...

Gooi oude administratie weg

Ondernemers moeten hun administratieve stukken zeven jaar bewaren. Dit begrip administratie moet men ruim opvatten: alle gegevens die mogelijk relevant zijn voor de belastingheffing, zijn in de ogen van de fiscus een onderdeel van de administratie.

Lees verder...

Aandachtspunten

·      Als u een pensioentekort hebt, kunt u dit bijvoorbeeld aanvullen met lijfrente-uitkeringen. Als u een lijfrentepolis afsluit, kunt u onder voorwaarden en binnen bepaalde grenzen (de zogeheten jaarruimte) de premie aftrekken die u jaarlijks betaalt. Raadpleeg uw belastingadviseur om te berekenen hoe veel u kunt aftrekken. ·      Als u in voorgaande periode van zeven jaar uw lijfrentepremieaftrek niet volledig hebt benut, kunt u waarschijnlijk gebruik maken van de reserveringsruimte. In dat geval kunt u meer premie aftrekken dan alleen op grond van de jaarruimte. Ook dan is het van belang om – eventueel met uw belastingadviseur – uit te zoeken hoeveel u kunt aftrekken. ·      U mag belastingaanslagen niet als schuld in box 3 opgeven. Daarom is het aan te raden om een ontvangen belastingaanslag vóór 1 januari 2020 te betalen. Over de gelden waarmee u deze aanslag betaalt, hoeft u dan immers geen vermogensrendementsheffing te betalen. ·      Niet-betaalde erfbelasting mag u in beginsel wel optellen bij uw box...