English De Bruijn & Co op LinkedIn

Koop nog dit jaar een waterstofauto van de zaak

Het kabinet wil het rijden met elektrische auto’s minder interessant maken. Nu krijgen werknemers in principe nog te maken maken met een bijtelling wegens privégebruik van 4% voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Voor zover de waarde hoger is, bedraagt het bijtellingspercentage 22%. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de bijtelling 8% voor zover de cataloguswaarde niet meer bedraagt dan € 45.000 en 22% over het meerdere. Valt de auto onder overgangsrecht, dan mag men echter nog een tijdje de oude bijtelling hanteren. En koopt de werkgever een auto met een CO2-uitstoot van nihil die op waterstof kan rijden? Dan mag men het lage bijtellingspercentage over de hele waarde toepassen!

Let op: Na de eerste wijziging van de CO2-uitstootgrenzen en bijtellingspercentages na de eerste toelating op de weg van de auto gelden de oude grenzen en percentages nog gedurende zestig maanden. Deze periode start op de eerste dag van de maand na de datum van eerste toelating. Veel auto’s die zijn aangeschaft vóór 1 januari 2017 vallen daardoor onder een bijtelling van 25%!