English De Bruijn & Co op LinkedIn

Keer vóór 1 januari 2020 dividend uit

Keer vóór 1 januari 2020 dividend uit

Per 1 januari 2020 zal het tarief over het inkomen uit aanmerkelijk belang stijgen van 25% naar 26,25%. Voor een dga kan dat een goede reden zijn om zijn bv nog dit jaar wat dividend te laten uitkeren. Dit dividend valt dan onder een lager tarief dan wanneer de bv het in 2020 uitkeert.

In 2020 en latere jaren is niet van belang of de winstreserve van de bv is ontstaan vóór de tariefsverhoging. Het tarief van 26,25% is volledig van toepassing op eventuele uitkeringen.

 

Werk nog wat langer in de werkruimte

Een ondernemer kan onder strikte voorwaarden de kosten van zijn werkruimte aftrekken van zijn belastbare winst over 2019. Maar dan moet hij dit jaar wel voldoende inkomsten in of vanuit die werkruimte verwerven. Daartoe moet hij:

  • In ieder geval minstens 30% van zijn arbeidsinkomen in die werkruimte verwerven.
  • Daarnaast moet de ondernemer minstens 70% van het arbeidsinkomen in of vanuit die werkruimte verwerven.
  • Als de ondernemer elders ook over een werkruimte beschikt, moet hij in 2019 zelfs 70% van zijn arbeidsinkomen in de werkruimte verwerven.

In dit verband tellen pensioenuitkeringen eveneens als arbeidsinkomen. Als de ondernemer in 2019 zo’n uitkering ontvangt, moet hij ervoor zorgen dat hij voldoende overige arbeidsinkomsten in of vanuit de werkruimte behaalt in 2019 om te voldoen aan het 30%- en 70%-criterium.

Let op: De werkruimteregeling en haar voorwaarden hebben betrekking op de werkruimte in een woning die niet behoort tot het ondernemingsvermogen. Daarnaast moet het gaan om een deel van de woning dat naar maatschappelijke maatstaven zelfstandig is.