English De Bruijn & Co op LinkedIn

Afbouw bijstand voor oudere ondernemers in 2020

Op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) kunnen ondernemers van minstens 55 jaar oud met een niet-levensvatbaar bedrijf onder voorwaarden bijstand krijgen. Met deze bijstand moeten ze hun bedrijf kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2020 afgebouwd. Voor ondernemers in de binnenvaart die een beroep op het Bbz doen, geldt dat zij een bijstandsaanvraag niet meer indienen bij een centrumgemeente, maar in de woongemeente. De mogelijkheid voor ondernemers om met terugwerkende kracht bijstand aan te vragen, zal vervallen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling.