English De Bruijn & Co op LinkedIn

Verwerk btw-correctie auto in aangifte 4e kwartaal 2019

Verwerk btw-correctie auto in aangifte 4e kwartaal 2019

Voor zover een btw-ondernemer een bedrijfsauto gebruikt voor belaste prestaties, kan hij de gefactureerde btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto aftrekken als voorbelasting. Maar is de auto in 2019 mede gebruikt voor privédoeleinden, dan moet de ondernemer daarvoor een correctie toepassen in zijn laatste btw-aangifte van 2019. Wie het werkelijke privégebruik niet heeft bijgehouden, mag uitgaan van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm). Voor bepaalde auto’s, waaronder auto’s die vijf jaar in de onderneming zijn gebruikt, mag men een forfait van 1,5% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) toepassen.

Let op: In tegenstelling tot in de inkomstenbelasting vormt woon-werkverkeer voor de btw-heffing privégebruik.

 

Verstuur factuur vóór 1 januari 2020

In 2020 past de wetgever de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting aan. Ondernemers die kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR hoeven geen btw-aangifte in te dienen. Zo mogen evenmin btw factureren. Daartegenover staat dat zij ook geen recht hebben op de teruggaaf van betaalde btw. Om te kunnen kiezen voor de nieuwe KOR mag de omzet in Nederland in het kalenderjaar hoogstens € 20.000 bedragen. De verkoop van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen telt niet voor deze omzetberekening. Als u de facturen voor leveringen begin 2020 nog dit jaar verzendt, valt deze omzet in dit jaar en hebt u meer kans om in 2020 onder de drempel te blijven.

De nieuwe KOR zal alleen gelden voor prestaties die btw-ondernemers verrichten in Nederland.