English De Bruijn & Co op LinkedIn

Ondernemer mag onterechte btw-teruggaaf houden als fiscus niet oplet

Als de inspecteur bij een ondernemer vertrouwen opwekt dat hij recht heeft op een btw-teruggaaf, moet hij deze in principe ook toekennen. Dit geldt niet als de toezegging is gebaseerd op valse gegevens die de ondernemer zelf verstrekt. Maar hoe zit het als een ondernemer zonder fiscale kennis ten onrechte aangeeft dat hij recht heeft op btw-teruggaaf, terwijl hij voor de rest de juiste gegevens invult? In dat geval zal de Belastingdienst met een marginaal onderzoek al kunnen zien dat de ondernemer geen recht heeft op btw-teruggaaf. Krijgt de ondernemer in deze situatie een btw-teruggaaf toegekend, dan mag hij volgens Hof Den Haag ervan uitgaan dat de inspecteur een bewust standpunt heeft ingenomen. De fiscus mag dan de onrechte btw-teruggaaf niet naheffen.

Het vertrouwensbeginsel is evenmin van toepassing als de toezegging van de inspecteur zo duidelijk in strijd is met de wet dat het onredelijk is om naleving van deze toezegging te verwachten. Als de ondernemer niet fiscaal onderlegd is, zal dit niet zo snel het geval zijn.