English De Bruijn & Co op LinkedIn

Voorkom wanverhouding tussen verloonde uren en productie

Het komt in de praktijk voor dat een werkgever zijn werknemers laat werken voor een derde tegen een vergoeding die afhankelijk is van de gerealiseerde productie. Een oplettende inspecteur kan dan controleren of de gerealiseerde productie in verhouding staat tot de verloonde uren met betrekking tot de ter beschikking gestelde werknemers. Als de productie verdacht hoog is ten aanzien van het aantal verloonde uren, is het aannemelijk dat de werkgever meer werknemers heeft laten werken voor de derde dan hij heeft opgegeven. De werkgever kan dan naheffingsaanslagen loonheffingen verwachten.

Als een werkgever opzettelijk minder terbeschikkinggestelde werknemers opgeeft in zijn aangifte loonheffingen dan het geval was en daardoor te weinig loonheffingen afdraagt, riskeert hij een vergrijpboete. Deze boete bedraagt maximaal 100% van de te weinig betaalde belasting.