English De Bruijn & Co op LinkedIn

Vereenvoudiging personenvennootschappen

De Minister voor Rechtsbescherming wil het regime van de personenvennootschap vernieuwen. Onder het huidige recht is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden tot een VOF. Wil een vennoot uittreden, dan houdt de VOF op met bestaan tenzij nadere afspraken zijn gemaakt. Dit belemmert het bedrijf in zijn overdrachtsmogelijkheden. Verder zijn de regels van de aansprakelijkstelling voor de crediteuren van een personenvennootschap vaak onduidelijk. Met de nieuwe personenvennootschap moeten ondernemers en beroepsbeoefenaren flexibeler kunnen opereren in het handelsverkeer. Om te beginnen komen de verschillen tussen de VOF en de maatschap te vervallen. In beide gevallen zal men spreken van een vennootschap. Daarnaast wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aanspraak op winst te verpanden. Een andere wijziging betreft opdrachten voor de vennootschap, bijvoorbeeld de restauratie van een schilderij of een juridisch advies. Onder het nieuwe regime is de aansprakelijkheid te beperken tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd.

Dit voorstel is nog lang geen wet. Er loopt nu tot 31 mei 2019 een internetconsultatie. Wie wil, kan daarop reageren.