English De Bruijn & Co op LinkedIn

Wet Hillen

De Wet Hillen (formeel de ‘aftrek geen of geringe eigenwoningschuld’) is met de aanvaarding door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel tot het geleidelijk uitfaseren van deze aftrek formeel ten grave gedragen. Het wetsvoorstel voorziet in een overgangsperiode van 30 jaar, maar er zijn maar weinig mensen die echt geloven dat deze periode gehaald zal gaan worden. Het huidige kabinet heeft een garantie voor de zittingsduur van het kabinet gegeven. Dat is wat je noemt garantie tot aan de deur. Maar hoeveel mensen maakten nu van deze faciliteit eigenlijk gebruik? De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs deze vraag voor het jaar 2015 beantwoord. Voor het belastingjaar 2015 maakten 173.0000 huishoudens van de Hillen-aftrek gebruik.

 

Een volgende vraag is dan hoe binnen deze groep van gelukkigen de inkomensverdeling is? Zijn het vooral arme ouderen (voor wie de faciliteit in de eerste plaats bedoeld was) of zijn het juist de hogere inkomens die profiteren?