English De Bruijn & Co op LinkedIn

Leen tijdig voor verbouwing

Om de rente over een lening te kunnen aftrekken als eigenwoningrente, moet u aannemelijk maken dat u deze lening heeft gebruikt ten behoeve van uw eigen woning. Dit kan ook het geval zijn als u geld heeft geleend voor de financiering van een grote verbouwing van uw eigen woning. Bent u enkele jaren na de verbouwing de lening aangegaan? Dan is de kans groot dat de inspecteur niet zal geloven dat voldoende verband bestaat tussen de verbouwing en de lening. Natuurlijk kunt u in deze situatie proberen voor de belastingrechter uw gelijk te behalen. Maar succes is niet gegarandeerd. Integendeel, in een recente zaak vond Hof Arnhem-Leeuwarden niet aannemelijk dat leningen in 2009 en 2010 waren aangegaan ten behoeve van een woning die rond 2006 was verkocht en verbouwd.

In beginsel gelden nog meer voorwaarden voor een lening om te kwalificeren als eigenwoninglening. Denk maar aan de eis van minimaal annuïtair aflossen.