English De Bruijn & Co op LinkedIn

‘Holocaustvergoeding’ blijft onbelast

Er werd in heel fiscaal Nederland schande van gesproken; de fiscus wenste de oorlogsuitkering van een 86-jarige dame te belasten. Het betrof een uitkering van de Duitse overheid op grond van het ‘Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto’, inmiddels beter bekend als een ‘gettovergoeding’. De gettovergoeding had de vorm van een pensioen waarover Nederland – anders dan Duitsland – wenste te heffen. Heel Nederland viel over de Belastingdienst heen, en inmiddels lijkt de politiek eieren voor zijn geld te hebben gekozen. Staatssecretaris Snel heeft laten weten begrip te hebben voor de bijzondere positie van de gerechtigden van getto-uitkeringen. Dit voorjaar komt hij met zijn plannen.

Haast lijkt geboden want de meeste gerechtigden (150 in totaal) zijn inmiddels hoogbejaard.