English De Bruijn & Co op LinkedIn

Eigenaar moet zwakheid afnamebeding bewijzen

Eigenaar moet zwakheid afnamebeding bewijzen

Dankzij het zogeheten bodemrecht mag de ontvanger van de belastingen beslag leggen op bepaalde roerende zaken die zich op dat moment bevinden op de bodem van de belastingschuldige. Dit bodemrecht raakt ook goederen die eigendom zijn van een ander! Nu is het wel zo dat de ontvanger terughoudend moet zijn met het gebruik van het bodemrecht ten aanzien van goederen waarvan een derde de reële eigendom heeft. Van reële eigendom is sprake als de derde zowel juridisch als economisch eigenaar is van de desbetreffende zaak. Maar onder twee cumulatieve voorwaarden hoeft de ontvanger in principe niet terughoudend te zijn. Om te beginnen moet de derde onder enige titel zaken aan de belastingschuldige ter beschikking stellen. Ten tweede moeten hij en de belastingschuldige een overeenkomst zijn aangegaan met een afnamebeding of -verplichting.

De derde moet wel profijt hebben van het afnamebeding of de afnameverplichting. Maar de Hoge Raad bepaalt dat het aan die derde is om te bewijzen dat hij geen profijt had van het afnamebeding als eenmaal aan de twee cumulatieve voorwaarden is voldaan. Dit is een lastige bewijspositie!