English De Bruijn & Co op LinkedIn

ANBI als loketinstelling

Om in aanmerking te komen voor de bekende giftenaftrek moet een instelling beschikken over de bekende ANBI-status. Als een instelling weliswaar beschikt over deze status, maar het ontvangen bedrag niet zelf behoudt kan het toch nog fout gaan met de giftenaftrek. Dat bleek in een procedure voor het Hof Den Haag. Belanghebbende had in 2015 een gift van € 2.500 gedaan aan een moskee. Die moskee was weliswaar een erkende ANBI-instelling, maar deze had het geschonken bedrag op verzoek van de schenker doorgegeven aan een derde. Onder dergelijke omstandigheden kan de betaling aan de moskee volgens de rechter niet worden aangemerkt als een gift. Het ANBI-lichaam fungeert dan als een zogeheten loketinstelling. Enkel als de uiteindelijk begiftigde zelf ook weer een ANBI-instelling is komt een gift aan een loketinstelling voor aftrek in aanmerking.

Uitkijken dus met verzoeken om aftrekbare giften door te betalen aan derden.