English De Bruijn & Co op LinkedIn

Aftrekposten

Datgene wat als aftrekpost in aanmerking komt, maar betrekking heeft op volgend jaar, mag u al dit jaar betalen en aftrekken (met uitzondering van vooruitbetaalde rente voor de eigen woning, die betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 juni 2019). Hieronder geven we enkele mogelijkheden.

 

Ziektekosten

Ziektekosten (in het belastingjargon ‘specifieke zorgkosten’ genoemd) zijn nog maar in beperkte mate aftrekbaar. Ga na, voor wat betreft de zorgkosten die nog aftrekbaar zijn, of u door het vooruitbetalen van rekeningen de drempel voor dit jaar kunt slechten.

 

De drempels bedragen:

 • verzamelinkomen tot € 7.647 per jaar: drempel € 131;
 • verzamelinkomen € 7.647 tot € 40.619 per jaar: drempel 1,65% van het verzamelinkomen;
 • verzamelinkomen € 40.619 per jaar of meer: drempel € 670 plus 5,75% van het meerdere boven € 40.619.

Is sprake van een partner dan gelden daarvoor ook drempelbedragen. Indien er sprake is van een partner dienen de uitgaven voor specifieke zorgkosten namelijk te worden samengevoegd en geldt het gezamenlijk verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.

 

De hoogte van deze drempel hangt af van uw drempelinkomen. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Uw persoonsgebonden aftrek telt niet mee. De hoogte van het drempelbedrag verschilt als u een fiscale partner hebt, omdat dan ook met het inkomen van de partner rekening wordt gehouden:

 • verzamelinkomen tot € 15.294 per jaar: drempel € 262;
 • verzamelinkomen € 15.294 tot € 40.619 per jaar: drempel 1,65% van het verzamelinkomen;
 • verzamelinkomen € 40.619 per jaar of meer: drempel € 670 plus 5,75% van het meerdere boven € 40.619.

De volgende zorgkosten zijn nog aftrekbaar: geneeskundige hulp (met uitzondering van ooglaseren ter vervanging van een bril of contactlenzen), ziekenvervoer, medicijnen op doktersvoorschrift, overige hulpmiddelen die op voorschrift verstrekt zijn (met uitzondering van bril en contactlenzen), extra gezinshulp (hiervoor geldt een aparte drempel), medische dieetkosten (hiervoor gelden forfaitaire bedragen), extra kleding en beddengoed (hiervoor gelden forfaitaire bedragen) en reizen voor regelmatig ziekenbezoek (volgens tabel).

 

Al deze uitgaven hebben – fiscaal gezien – betrekking op:

 • uzelf, uw partner en uw kinderen tot 27 jaar;
 • inwonende broers, zussen en ouders die ‘zorgafhankelijk’ zijn;
 • ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder, die tot het huishouden behoren.

Scholingsuitgaven

Uitgaven voor het volgen van een opleiding of een studie zijn aftrekbaar als ze betrekking hebben op het verwerven van (meer) inkomen uit werk en als ze hoger zijn dan € 250. Het maximaal aftrekbare bedrag is € 15.000 (of meer, als u voldoet aan een aantal specifieke voorwaarden).

 

Ook de uitgaven voor een ‘procedure erkenning verworven competenties’ (EVC-procedure) vallen onder de scholingskosten. Het gaat daarbij om de kosten die u maakt om praktijkervaring om te laten zetten in een getuigschrift (officieel: ‘ervaringscertificaat’).

 

Giften

Het kan zinvol zijn om dit jaar nog een aantal giften te doen. Voor niet-periodieke giften geldt namelijk een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek, met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen vóór persoonsgebonden aftrek.

 

Houd verder rekening met de volgende zaken:

 • afzien door de vrijwilliger van een vrijwilligersvergoeding kan als gift worden aangemerkt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, waaronder het afspreken van een vrijwilligersvergoeding;
 • maakt u autokosten voor een goed doel, dan is maximaal 19 cent per kilometer aftrekbaar als gift voor zover die kosten naar algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen behoren te worden vergoed, ook al heeft de instelling zelf geen vergoedingsregeling getroffen;
 • giften vanuit een bv kunnen heel gunstig zijn!

Aandachtspunten:

 • Rijdt u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé in een auto van de zaak, werk dan voor 31 december uw kilometeradministratie bij.
 • Als u rondrijdt in een ‘auto van de zaak’ kan het voordelig zijn om – zoals momenteel massaal gebeurt – uw bestaande leasecontract te verlengen. Daardoor kunt u gebruik maken van het overgangsregime, waardoor u nog geruime tijd in aanmerking komt voor de oude (lagere) bijtelling.
 • Alle woon-werkkilometers gelden als zakelijke kilometers. (Maar dan ook echt álle woon-werkkilometers, hoe vaak u ook op en neer naar huis rijdt. Dus ook de lunchkilometers.) Let er wel op dat de fiscale rechter heeft beslist dat het bij ritten met een ‘gemengd karakter’ (een buitenlandse zakenreis gecombineerd met een vakantie) toch sprake kan zijn van privékilometers.
 • Hebt u een testament, controleer dan of dat nog aansluit op uw huidige situatie.
 • Bent u getrouwd (of hebt u een geregistreerd partnerschap), controleer dan of uw huwelijksgoederenregime nog ’bijgewerkt’ moet worden. Bijvoorbeeld wat de verdeling van inkomen, winst of vermogen betreft.
 • Ga na of de huwelijksvoorwaarden (respectievelijk de partnerschapsvoorwaarden) eventueel omgezet moeten worden naar een gemeenschap van goederen of omgekeerd.