English De Bruijn & Co op LinkedIn

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen. Het wetsvoorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid. Daarbij valt te denken aan onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s. Het wetsvoorstel maakt andere specifieke vormen van flexibele arbeid duurder. Het voorstel moet ook het aangaan van een vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers. Zo ontstaat voor werkenden meer perspectief op zekerheid. Daarnaast wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking.