English De Bruijn & Co op LinkedIn

Verstrek geen lening aan cliënten

Medewerkers van belastingadvieskantoren moeten hun cliënten ter wille zijn, maar ook daar zit een grens aan. Het is sterk af te raden om een cliënt van het kantoor een lening te verstrekken, zeker als dat kantoor is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). Verstrekt een werknemer van een belastingadvieskantoor namelijk een lening aan een cliënt, dan houdt hij samen met die cliënt een financieel belang aan. De kans is dan groot dat zijn zakelijke relatie met deze cliënt te nauw wordt. Het RB ziet beide omstandigheden als bedreigingen voor de onafhankelijkheid van de positie van de medewerker als adviseur. Voor het desbetreffende belastingadvieskantoor kan het verstrekken van een lening aan een cliënt daarom een gegronde reden zijn om de desbetreffende werknemer te ontslaan. De rechter gaat hiermee akkoord, al kan het nog wel zo zijn dat de ontslagen medewerker een transitievergoeding krijgt toegekend. Dit komt doordat het een belastingadviseur in principe niet expliciet is verboden geldleningen te verstrekken.