English De Bruijn & Co op LinkedIn

SZW ziet koopkrachtstijging

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schetste in zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 januari 2018 onder meer een positief beeld van de koopkrachtontwikkeling. De veranderingen in de inkomstenbelasting, toeslagen en de zorgpremie bepalen samen met de ontwikkeling van lonen en prijzen het koopkrachtbeeld van 2019, aldus de minister. Werknemers krijgen dit jaar een hoger nettoloon door de stapsgewijze verlaging van de inkomstenbelasting die ingaat vanaf 2019. Maar in januari 2019 zullen huishoudens ook de gevolgen van de verhoging van het lage btw-tarief en de energiebelasting voelen. Maar volgens de minister zal per saldo het effect van het positieve loonstrookje overheersen. Hij meent dat circa 96% van alle huishoudens in 2019 een positieve koopkrachtontwikkeling meemaakt.