English De Bruijn & Co op LinkedIn

Controleer of uw jaarrekening extra informatie moet bevatten

Voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen geldt de plicht om de jaarrekening op digitale wijze via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is te doen met behulp van administratiesoftware of via de onlinetool ‘Zelf Deponeren Jaarrekening.’ Maar in de software en de onlinetool is een wetswijziging uit 2018 niet verwerkt. In jaarrekeningen over boekjaar 2018 die nog niet gedeponeerd zijn, moet u mogelijk extra informatie in de toelichtende velden van de administratiesoftware of de onlinetool van KvK opnemen. Kleine rechtspersonen moeten bijvoorbeeld kosten van oprichting en uitgifte van aandelen opnemen onder immateriële vaste activa. Eventuele opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal moet men in principe afzonderlijk weergeven. U mag deze stortingen wel optellen bij de vorderingen, mits u in de toelichting een en ander specificeert. Daarnaast dient u het totaalbedrag aan langlopende schulden (meer dan vijf jaar) en het totaalbedrag aan kortlopende schulden (meer dan een jaar) in de balans uit te splitsen. Natuurlijk helpen wij u graag met de controle en eventueel het aanpassen van uw jaarrekening.