English De Bruijn & Co op LinkedIn

Compensatie transitievergoeding

Werkgevers die vanaf 1 juli 2015 een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben ontslagen, kunnen onder voorwaarden vanaf 1 april 2020 een compensatie vragen. Een voorwaarde is dat de arbeidsongeschiktheid minstens twee jaar moet hebben geduurd. Als de werkgever de vergoeding in de periode 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020 heeft betaald, moet hij de aanvraag voor 1 oktober 2020 indienen. Aanvragen voor later betaalde vergoedingen moet de werkgever binnen zes maanden na de betaling (moment van afschrijven van de rekening) indienen. Bepalend hiervoor is het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever. Het UWV wijst te laat ingediende aanvragen af. Om een uitspraak te kunnen doen over het recht op of de hoogte van de compensatie moet het UWV op zijn minst een aantal gegevens vaststellen. Dit zijn de aanwezigheid en de duur van een arbeidsovereenkomst en de omstandigheid dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan. Ook moeten de kosten van de loondoorbetaling tijdens de ziekte bekend zijn. Verder moet de werkgever aantonen hoe hij de transitievergoeding heeft berekend en dat hij deze vergoeding heeft betaald.

Dient de werkgever binnen de aanvraagtermijn een incomplete aanvraag in en vult hij die aanvraag na afloop van de aanvraagtermijn, maar binnen de door UWV gestelde hersteltermijn aan? Dan moet het UWV de aanvraag behandelen als een tijdig ingediende aanvraag.