English De Bruijn & Co op LinkedIn

Werk mee aan ontwikkeling webmodule

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretarissen van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat zijn druk bezig nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemerschap uit te werken. Daarbij zal de webmodule een belangrijke rol spelen. De webmodule is een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking is uit te voeren. Is dat het geval, dan wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Opdrachtgevers hebben dan de zekerheid dat ze geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zijn verschuldigd. Voor het verder uitwerken van deze module roept het kabinet de hulp in van opdrachtgevers. Het is de bedoeling dat de vragenlijst uit de webmodule met zo min mogelijk vragen zo effectief mogelijk werkt. Daarom ontvangen duizend opdrachtgevers vanaf 5 april 2019 een vragenlijst. Nadat deze vragenlijsten zijn verwerkt, zal de overheid een kortere vragenlijst ontwikkelen.

Aan de uitkomst van het invullen van de vragenlijst uit het onderzoek kunt u nog geen conclusie trekken omdat de webmodule nog in ontwikkeling is.