English De Bruijn & Co op LinkedIn

VOF die alleen is gericht op fiscaal voordeel, is geen fiscale onderneming

Als iemand alleen een VOF aangaat om een fiscale faciliteit te benutten en verder geen voordeel uit die VOF kan behalen, is er fiscaal gezien geen bron van inkomen. Tot dit oordeel komt althans Rechtbank Gelderland. Een voorbeeld van zo’n constructie is het aangaan van een VOF om voor een investering willekeurige afschrijving te claimen. Daarbij is de vennoot steeds van plan om het bedrijfsmiddel te verkopen aan een gelieerde partij nadat de willekeurige aftrek is genoten. In beginsel heeft hij dan met de exploitatie van het bedrijfsmiddel nog lang niet de kosten eruit gehaald. Door het ontbreken van de bron van inkomen is de fiscale faciliteit niet toepasbaar. De Belastingdienst kan daarom de vennoot een navorderingsaanslag opleggen.

De rechtbank vindt dat zelfs geen sprake is van een pleitbaar standpunt. Wie zich met zulke constructies bezighoudt, riskeert daarom een boete.