English De Bruijn & Co op LinkedIn

Vastgoedonderneming omvat meer dan zelf verricht beheer

Veel personen die aandelen in een vastgoed-bv erven of geschonken krijgen, willen daarbij de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toepassen. Een van de voorwaarden voor toepassing van de BOR is dat de vastgoed-bv een materiële onderneming drijft. In dat geval moet sprake zijn van meer dan normaal vermogensbeheer. Uit de rechtspraak komt naar voren dat een vastgoed-bv geen materiële onderneming drijft als zij het beheer van de vastgoedexploitatie uitbesteedt aan een professionele partij. Maar alleen het zelf beheren van het vastgoed is nog niet voldoende. Zelfs als in dit beheer nogal wat uren zitten, kan volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant sprake zijn van normaal vermogensbeheer.

Verricht de vastgoed-bv zelf de onderhoudswerkzaamheden, start zij actief nieuwe projecten en behaalt zij door haar werkzaamheden een hoger resultaat dan onder normaal vermogensbeheer? Dan is de kans dat zij voor toepassing van de BOR een materiële onderneming drijft een stuk groter.