English De Bruijn & Co op LinkedIn

Vanaf 1 juli 2020: meldingsplicht internationale constructies

Vanaf 1 juli 2020 geldt voor belastingadviseurs, accountants, financiële instellingen en andere intermediairs een extra informatieverplichting. Zij moeten namelijk grensoverschrijdende constructies waarmee mogelijk belasting kan worden ontweken, melden bij de Belastingdienst. De informatie die zij vanaf 1 juli 2020 moet leveren, gaat terug tot 25 juni 2018. Deze informatie moet bovendien uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst zijn verstrekt. Intermediairs die deze verplichting niet nakomen, riskeren een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging. Vindt vanaf 2020 een melding plaats, dan betekent dit dat een belastingconstructie voor de fiscus mogelijk de moeite van het verder onderzoeken waard is. De fiscale autoriteiten van alle lidstaten krijgen toegang tot een database met informatie over deze constructies. Zo verloopt de uitwisseling van informatie tussen Europese lidstaten een stuk gemakkelijker.

Belastingplichtigen mogen wel met hun belastingadviseur overleg voeren om hun fiscale positie te bepalen zonder dat de inspecteur inzicht krijgt in deze gesprekken. Dit staat bekend als het informeel verschoningsrecht.