English De Bruijn & Co op LinkedIn

Transactiebemiddelaar weet soms meer dan verkoper

De aankoop van een belang in een vennootschap leidt soms tot een teleurstelling. Bijvoorbeeld als de vennootschap onverwachts nog enkele belastingschulden heeft openstaan. In dat geval kan de koper een schadevergoeding eisen van de verkoper. Maar dan moet hij wel aannemelijk kunnen maken dat die verkoper op de hoogte was van de belastingschuld. Dit zal niet altijd het geval zijn. De verkoper kan immers ook een belegger zijn die het belang destijds heeft ingekocht. Zelfs als bij de transactie een bemiddelaar was betrokken, die van de belastingschuld moet hebben geweten, sluit dit nog onwetendheid aan de kant van de verkoper niet uit. Als de bemiddelaar heeft opgetreden als een zogeheten hulppersoon van de verkoper, kan men zijn kennis automatisch toerekenen aan de verkoper. Maar ook deze omstandigheid zal de koper aannemelijk moeten maken.