English De Bruijn & Co op LinkedIn

Terrein kan lang status van bouwterrein behouden

De btw in de kosten met betrekking tot een bouwterrein zijn in beginsel aftrekbaar als voorbelasting. Dit recht op aftrek van voorbelasting komt te vervallen als de onroerende zaak de status van bouwterrein verliest. Maar volgens Hof Amsterdam gebeurt dat niet zo snel. Om te beginnen is het de fiscus die moet bewijzen dat een onroerende zaak geen bouwterrein meer is. De stelling dat aannemelijk is dat een afgegeven bouwvergunning is verlopen, is daarvoor onvoldoende. Ook kan een terrein tien jaar ‘braak’ liggen zonder dat de status van bouwterrein verloren gaat.