English De Bruijn & Co op LinkedIn

Scholingsuitgaven blijven in 2020 aftrekbaar

Het kabinet werkt aan een regeling voor een publiek leer- en ontwikkelbudget, het zogeheten ‘STAP-budget’. Dit budget moet mensen de (financiële) mogelijkheid geven om stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. Het kabinet denkt aan een bedrag van € 1. 000 à € 2.000 per persoon. Het uit te keren bedrag zal niet toekomen aan de werknemer of werkgever, maar aan de organisatie van de kwalificerende scholingsactiviteiten. Het totale budget is € 200 miljoen. De introductie van deze regeling heeft vertraging opgelopen. Vandaar dat in 2020 studiekosten nog aftrekbaar blijven.

De gerichte vrijstelling voor vergoeding of verstrekking van scholing door de werkgever blijft eveneens bestaan.