English De Bruijn & Co op LinkedIn

Rek geen tijd met onjuiste adressering

In principe moet een bestuursorgaan een bezwaarschrift doorsturen dat bij een ander bestuursorgaan had moeten binnenkomen. Maar heeft een professionele gemachtigde het bezwaarschrift naar het verkeerde bestuursorgaan gestuurd, terwijl hij heel goed had moeten weten welk orgaan bevoegd is? Dan kan dit bij de rechter het vermoeden opwekken dat de gemachtigde opzettelijk zo heeft gehandeld met als doel een snelle afhandeling tegen te werken. In dat geval is het bezwaarschrift alleen tijdig ingediend als het op tijd is binnengekomen bij het juiste orgaan.

Is de fout in toezending niet te wijten aan de belanghebbende, dan wordt het bezwaarschrift geacht te zijn ingediend op de datum waarop het niet-bevoegde orgaan het bezwaar heeft ontvangen.