English De Bruijn & Co op LinkedIn

Ondernemer moet aanwezigheid voorbereidende handelingen bewijzen

Wie een onderneming gaat beginnen en zo snel mogelijk de btw wil aftrekken als voorbelasting, doet er goed aan om bewijzen te verzamelen van voorbereidende handelingen. Dit verkleint de kans dat de Belastingdienst de ondernemer niet erkent als btw-ondernemer en daarom de btw-aftrek weigert. Rechtbank Gelderland oordeelt dat in het geval van een samenwerkingsverband schriftelijke huur- of gebruikersovereenkomsten tussen participanten onderling of derden bewijs vormen. Hetzelfde geldt voor schriftelijke overeenkomsten over de inbreng van bedrijfsmiddelen en de winstverdeling.

Het ondernemersbegrip voor de btw is ruimer dan voor de inkomstenbelasting. Het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf of beroep is daardoor al voldoende voor btw-ondernemerschap. Dit geldt ook voor de exploitatie van een vermogensbestanddeel met als oogmerk om een duurzame opbrengst te genereren.