English De Bruijn & Co op LinkedIn

Meer dan 500 zakelijke kilometers? Auto is keuzevermogen!

Volgens Rechtbank Noord-Nederland moet men bij het beantwoorden van de vraag of een auto van een ondernemer keuzevermogen of verplicht privévermogen is, een aantal stappen nemen. Om te beginnen moet de ondernemer aannemelijk maken dat hij de auto op zijn minst in enige mate zakelijk heeft gebruikt. Is dat niet het geval, dan is de auto verplicht privévermogen. Gebruikt de ondernemer de auto in enige mate zakelijk? Dan vormt de auto keuzevermogen tenzij de ondernemer de auto (nagenoeg) uitsluitend gebruikt voor zakelijk of privégebruik. Voor de meeste vermogensbestanddelen wordt (nagenoeg) uitsluitend uitgelegd als minstens 90%. Maar de rechtbank oordeelt dat in het geval van auto’s men moet kijken naar de grens van 500 kilometers. Dit betekent dat een auto keuzevermogen is in plaats van verplicht privévermogen, zodra de ondernemer meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden.

In 2001 heeft de Hoge Raad al bepaald dat een auto verplicht ondernemingsvermogen vormt als het privéverbruik minder dan 500 privékilometers bedraagt.