English De Bruijn & Co op LinkedIn

Meer dan 50% van de bedrijven past fiscale regels rond zzp’ers verkeerd toe

Voor de uitvoering van het zogeheten Toezichtsplan Arbeidsrelaties heeft de Belastingdienst 104 opdrachtgevers bezocht voor een bedrijfsbezoek. Tijdens deze bezoeken vertelden de opdrachtgevers over hun werkwijze bij het inhuren van opdrachtnemers. De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer ingelicht over de resultaten van deze bedrijfsbezoeken. In twaalf gevallen vermoedde de fiscus dat sprake is van kwaadwillendheid. En bij meer dan de helft van de onderzochte bedrijven is sprake van onjuist handelen. Er zijn dan bijvoorbeeld aanwijzingen dat zzp’ers hetzelfde werk op dezelfde manier doen als werknemers. Of er is toch sprake van een gezagsverhouding. De fiscus zal de resultaten van de bedrijfsbezoeken voor de zomer verwerken in een nieuw toezicht- en handhavingsstrategie.

De Belastingdienst kan alleen kwaadwillende werkgevers naheffingsaanslagen en boetes opleggen in het kader van de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA).