English De Bruijn & Co op LinkedIn

Maten kunnen ieder maximale investeringsaftrek claimen

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat ondernemers in een samenwerkingsverband onder omstandigheden ieder de maximale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunnen claimen. De Belastingdienst heeft de neiging om eerst alle investeringen van de participanten op te tellen. Blijft het totale investeringsbedrag binnen de bandbreedte die geldt voor het vaste, maximale bedrag (in 2019: € 16.051), dan verdeelt de inspecteur dit vaste bedrag onder de participanten. Deze berekening is echter volgens de Hoge Raad niet juist. Het optellen van de gezamenlijke investeringen is alleen nodig om te zien welk percentage of bedrag van toepassing is. Is het vaste bedrag van toepassing, dan kan een investerende participant dit bedrag in zijn geheel claimen.

Als een maat of vennoot buitenvennootschappelijk vermogen heeft, moet hij bij de berekening van zijn KIA ook rekening houden met zijn investeringen in dat buitenvennootschappelijk vermogen. Alleen als zijn totale investeringen binnen de bandbreedte blijven, mag hij het vaste, maximale bedrag aftrekken.