English De Bruijn & Co op LinkedIn

Lening om opdrachtnemer te stimuleren is zakelijk

Stel, een derde sluit een overeenkomst met een ondernemer. Om de ondernemer te stimuleren in het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, biedt de derde hem een lening aan. Als de derde aan het einde van de overeenkomst de resterende schuld kwijtscheldt, is het voor de ondernemer interessant om te stellen dat de lening een privékarakter had. Hij mist daartoe echter de vrijheid als de lening duidelijk als lokkertje is bedoeld. Deze bedoeling ligt voor de hand als de ondernemer de lening alleen hoefde af te lossen via verrekeningen met zijn vergoedingen.