English De Bruijn & Co op LinkedIn

Laatste kans: vóór 1 januari 2020 fiscaal voordelig PEB afkopen

Veel dga’s hebben hun pensioen in eigen beheer (PEB) inmiddels afgekocht. Maar sommige dga’s waren daartoe eerder nog niet in staat. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo snel de vereiste toestemming kregen van hun (ex-)partner. Voor deze dga’s begint de tijd nu toch wel te dringen. Dit is immers het laatste jaar waarin zij nog een fiscale korting op de belaste afkoopwaarde van hun PEB mogen toepassen! In 2019 bedraagt deze vermindering 19,5% van de balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat eindigde in 2015.

 

Dga’s die hun pensioen in eigen beheer (PEB) niet willen afkopen, kunnen dit jaar nog besluiten om dit pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). In 2020 zal deze mogelijkheid vervallen! Voor het omzetten van een PEB is overigens de toestemming van de (ex-) echtgenoot van de dga nodig. Het is daarom van belang dat u tijdig met ons contact opneemt om de omzetting van uw PEB in een ODV te bespreken.

Let op: Als het PEB eenmaal is omgezet in een ODV, moet men voor het oprenten in beginsel de marktrente hanteren. De marktrente bedraagt voor 2019 0,269%.