English De Bruijn & Co op LinkedIn

Invoering Wet DBA rechtvaardigt opzegging vaststellingsovereenkomst

Sommige bedrijven hebben in het verleden een zogeheten vaststellingsovereenkomst (VSO) gesloten met de fiscus waarbij afspraken zijn gemaakt over de fiscale kwalificatie van arbeidsrelaties. Onder bepaalde omstandigheden mag de Belastingdienst de VSO eenzijdig opzeggen. Vaak zal de VSO de mogelijkheid tot opzegging in geval van wetswijzigingen bevatten. Maar zelfs zonder deze expliciete vermelding kan de Belastingdienst een VSO opzeggen als de redelijkheid en billijkheid dit vereisen. Ook een wetswijziging waardoor de vaststellingsovereenkomst niet meer conform de wet is, is bijvoorbeeld een gegronde reden voor opzegging. Als bijvoorbeeld op grond van de VSO een dienstbetrekking (niet) wordt aangenomen zonder individuele toetsing, is de VSO in strijd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Ook dit is een omstandigheid die eenzijdige opzegging van de VSO rechtvaardigt.

Men kan bij een gerechtvaardigde eenzijdige opzegging door de fiscus wel proberen te komen tot een goede overgangsregeling.