English De Bruijn & Co op LinkedIn

Invoering UBO-register nadert

Op grond van het Unierecht is Nederland onder meer verplicht een centraal register in te voeren met informatie over zogeheten Ultimate Beneficial Owner’s (UBO’s). Een UBO van een juridische entiteit is de natuurlijke persoon die eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over, een juridische entiteit. Een natuurlijk persoon voor wiens rekening een transactie of activiteit plaatsvindt, kan ook als UBO kwalificeren. Nederland had het UBO-register al ingevoerd moeten hebben, maar door nieuw Unierecht is meer tijd beschikbaar. De verwachting is dat het gewijzigde wetsvoorstel voor het UBO-register begin 2019 zal worden ingediend. Voor trusts zal een afzonderlijk UBO-register tot stand komen.

Een natuurlijk persoon moet een belang van 25% minstens in een entiteit hebben om te kwalificeren als UBO.