English De Bruijn & Co op LinkedIn

Houdt meer bij dan alleen gefactureerde autokosten

Past de werkgever geen bijtelling vanwege privégebruik van een auto van de zaak toe omdat de werknemer een verklaring ‘geen privégebruik auto’ heeft overlegd? Dan kan de Belastingdienst controleren of de verklaring terecht is afgegeven. De werknemer moet dan aannemelijk maken dat hij hooguit 500 privékilometers heeft gereden met de auto van de zaak. In beginsel is de werknemer vrij in de manier van bewijs leveren. Maar alleen het overhandigen van afschriften van facturen van een garage- of autobandenbedrijf of een grootboekoverzicht van de autokosten is onvoldoende. Zulke overzichten zullen immers geen gegevens bevatten over aard van de afzonderlijke ritten.

Blijft de bijtelling vanwege het privégebruik van de auto ten onrechte achterwege als gevolg van een vergrijp van de werknemer, dan riskeert hij een vergrijpboete. Deze vergrijpboete bedraagt normaal gesproken 40% van de nageheven belasting bij grove schuld en 80% bij opzet.