English De Bruijn & Co op LinkedIn

Gulle gever niet langer anoniem?

Het kabinet is bezig met een conceptwetsvoorstel dat maatschappelijke organisaties verplicht om donaties van meer dan € 15.000 openbaar te maken. Daarbij moeten zij ook de naam en woonplaats van de donateur vermelden. Bij maatschappelijke organisaties valt te denken aan stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen. Maatschappelijke organisaties die niet aan de transparantieverplichting voldoen, plegen een economisch delict. Met deze maatregel wil het kabinet voorkomen dat de financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met onwenselijke beïnvloeding. Overigens biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid voor een maatschappelijke organisatie om de minister voor Rechtsbescherming te verzoeken om een publicatievrijstelling.