English De Bruijn & Co op LinkedIn

Geschil met adviseur geen excuus voor late aangifte

Soms ontstaat onenigheid tussen een bedrijf en de accountant of belastingadviseur die de belastingaangifte voor dat bedrijf regelt over te betalen nota’s. Het bedrijf dient in zo’n geval ervoor te zorgen dat ondanks het geschil de aangifte tijdig wordt ingediend. Als het bedrijf uiteindelijk zelf te laat zijn aangifte indient, is geen sprake van afwezigheid van alle schuld. En dus kan de Belastingdienst het bedrijf een verzuimboete opleggen.