English De Bruijn & Co op LinkedIn

Geen verlaging box 3-vermogen na onverplichte agiostorting

Voor de oprichter van een bv kan het interessant lijken om korte tijd vóór de jaarwisseling een bedrag over te boeken op de derdenrekening van de notaris. De notaris kan dit bedrag dan als agio in de bv storten en de dga heeft op de peildatum een lager box 3-vermogen. Deze verlaging van het box 3-vermogen blijft echter achterwege als de dga geen afdwingbare verplichting is aangegaan om een agiostorting te doen. In dat geval verlaat het overgeboekte bedrag namelijk niet het vermogen van de aandeelhouder. Hij blijft de rechthebbende met betrekking tot dit bedrag.

De oprichter-aandeelhouder kan beter tijdig een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin hij zichzelf verplicht om agiokapitaal te storten. In dat geval verlaat het bedrag dat hij overboekt naar de derdenrekening van de notaris wel zijn vermogen. In principe leidt dit tot een besparing van box 3-heffing voor de aandeelhouder.