English De Bruijn & Co op LinkedIn

Geen verhuurderheffing over voor verkoop leegstaande woning

Wie op 1 januari 2019 meer dan 50 huurwoningen bezit waarvan de maandelijkse rekenhuur hooguit € 720,42 bedraagt, moet in beginsel verhuurderheffing betalen over deze woningen. Hof Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan die meer inzicht geeft in het begrip huurwoning. Het moet gaan om een woning die bestemd is voor verhuur. Volgens het hof moeten bij deze toets het gedrag en de keuzes van de belastingplichtige zoveel mogelijk buiten beschouwing blijven. Daardoor kwalificeren niet alleen daadwerkelijk verhuurde woningen als huurwoningen, maar ook leegstaande woningen die te huur staan. Een woning die leegstaat in afwachting van verkoop, telt volgens het hof echter niet als een huurwoning.

Als een verhuurder een extra pand wil aankopen, kan hij dat het beste na de peildatum van 1 januari doen. Dit pand telt dan pas het volgende jaar mee voor de verhuurderheffing – gesteld dat het dan nog niet is verkocht tenminste.